آموزش استفاده از تایمر های محصولات پِک

تایمر ها و زمانبندی های محصولات هوشمند PEK از نظر برنامه نویسی و تخصصی بر پایه ی امکاناتی همچون ساعت داخلی دقیق ، زمان بندی ساعت جهانی ، تنظیم زمان بندی داده ها برای روشن و خاموش کردن دستگاه برای کاربر را در دسترس قرار میدهد.

یکی از تایمر های کاربردی تایمر معکوس شمار (کرنومتر) برای خاموش کردن دستگاه است که بسیار رایج و پر کاربرد است .

دو تایمر دیگر که با نام های آلارم و سیکلی در دسترس است. برای روشن کردن دستگاه سر یک زمان مشخص از قبل تعیین شده و خاموش کردن دستگاه در زمان از قبل تعیین شده کاربرد دارد .

و دو تایمر دیگر وظیفه ی شبیه سازی حضور برای امنیت در منزل را به عهده دارد .که در پست دیگری آموزش آن را خواهیم داشت.

آیکون تایمری که در صفحه ی اصلی مشاهده میکنید قادر است هر سه تایمر {معکوس شمار ، آلارم و سیکلی } نام برده را تنظیم کند .

هوشمند سازی

 

گام اول :

انتخاب ایتم مشخص شده در شکلهوشمند

گام دوم :

با انتخاب آیتم مشخص شده در شکل قبل سه گزینه مانند شکل زیر مشاهده خواهید کرد.

هوشمند سازی

با انتخاب گزینه شماره 1 (معکوس شمار):

پنجره ای مانند شکل زیر باز میشود.

آموزش

‍‍ با انتخاب قسمتی که با کادر زرد رنگ مشخص شده میتوانید عمل مورد نظر را انتخاب بفرمایید . که با انتخاب یکی مواردی که تعیین شده ( از جمله : خاموش کردن دستگاه ، روشن کردن دستگاه و تغییر وضعیت دستگاه ) و تنظیم زمان مورد نظر در  مکانی که با کادر قرمز مشخص شده تنظیمات دلخواه را انجام دهید.

در قسمت پایین تصویر دو گزینه وجود دارد که با فعال کردن گزینه ی ادامه تایمر بعد از قطعی برق ، زمان تنظیم شده بعد قطعی جریان برق (خاموش/روشن  کردن دستی دستگاه) حفظ خواهد شد در غیر این صورت غیرفعال می شود.

گزینه بعدی ، تکرار در زمان موردنظر با فعال کردن این گزینه این تنظیمات در زمان تعیین شده تکرار خواهد شد . بعد انجام تنظیمات بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

از این پس در زمانی که مشخص شده بطور اتومات عمل درخواستی شما انجام می شود.

 

با انتخاب گزینه شماره 2 (آلارم):

پنجره ای مانند شکل زیر باز میشود.

اسمارت

‍‍ با انتخاب قسمتی که با کادر زرد رنگ مشخص شده میتوانید عمل مورد نظر را انتخاب بفرمایید . که با انتخاب یکی مواردی که تعیین شده ( از جمله : خاموش کردن دستگاه ، روشن کردن دستگاه و تغییر وضعیت دستگاه ) و تنظیم زمان و روز مورد نظر در مکانی که با کادر قرمز مشخص شده تنظیمات دلخواه را انجام دهید در قسمت پایین تصویر گزینه ای وجود دارد که با فعال کردن آن زمان تنظیم شده بعد قطعی جریان برق (خاموش/روشن  کردن دستی دستگاه) حفظ خواهد شد در غیر این صورت غیرفعال می شود بعد انجام تنظیمات بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

از این پس در زمانی که مشخص شده بطور اتومات عمل درخواستی شما انجام می شود.

 

با انتخاب گزینه شماره 3 (سیکلی):

پنجره ای مانند شکل زیر باز میشود.

هوشمند ساز

‍‍ با انتخاب قسمتی که با کادر زرد رنگ مشخص شده ، مدت زمان روشن بودن لامپ و با انتخاب قسمتی که با کادر سبز مشخص شده ، زمان خاموش بودن لامپ را میتوان تنظیم کرد که برای تنظیم زمان مورد نظر در مکانی که با کادر قرمز مشخص شده تنظیمات دلخواه را انجام دهید در قسمت پایین تصویر گزینه ای وجود دارد که با فعال کردن آن زمان تنظیم شده بعد قطعی جریان برق (خاموش/روشن  کردن دستی لامپ) حفظ خواهد شد در غیر این صورت غیرفعال می شود بعد انجام تنظیمات بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

از این پس در زمانی که مشخص شده بطور اتومات عمل درخواستی شما انجام می شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.