پشت کلیدی

760000 تومان

هوشمند ساز پشت کلیدی

کوچکترین هوشمند ساز دنیا

اقتصادی ترین روش هوشمند سازی

امنیت هنگام سفر

کنترل از هر جای دینا

 

 

 

 

پشت کلیدی هوشمند پشت قاب کلیدهای سنتی شما قرار میگیرد و همانطور که طبق نقشه و عکسها مشاهده میکنید دوپل روشنایی را با موبایل میتوانید کنترل کنید . هنگام سفر براحتی از هرجای دنیا روشنایی ها را روشن وخاموش کنید و یا تایمرهای مختلف تنظیم نمائید تا امنیت منزل را تامین کنید . و قابلیت اتصال به دستیار های صوتی را دارد ، اگر از دستیار های صوتی استفاده میکنید بدون اینکه از جایتان برخیزید تنها با فرمان صوتی روشناییها را روشن/خاموش کنید.

پشت کلیدی را طبق نقشه نصب کنید .در سیستم های سیم کشی خیلی قدیمی احتمال دارد نول داخل قوطی و پشت کلید نباشد. در صورتی که داخل قوطی کلید سیم نول نداشتید میتوانید از پریز کناری یا نزدیک ترین جعبه تقسیم اقدام به گرفتن انشعاب نول کنید. ( نمونه نصب مشتری را در عکسها مشاهده کنید . )

با هوشمند ساز پشت کلیدی میتوانید به راحتی کلید های برق را هوشمند کنید

– دارای ابعاد بسیار کوچک و قرارگیری آسان در قوطی کلید ھای استاندارد ایرانی و پشت کلید

  • ابعاد 1.4*4*4 سانتی متر
  • توان 200 وات(ھر خروجی 100 وات)
  • امکان استفاده ھمزمان و یا مستقل از کلید معمولی و نرم افزار
  • دو خروجى و دو ورودى : مناسب براى کلید هاى تک پل و دوپل
  • مناسب برای لامپ، لوستر ، مھتابی ، ھالوژن و ھر نوع روشنایی
  • هوشمند ساز پشت کلیدی را طبق این نقشه براحتی نصب کنید: